Влияние и разположение на цветовете в дизайна

Цветовете в дизайна и тяхното влияние върху зрителя на рекламно изображение

В настоящата статия ще си поговорим за влияние на цветовете в дизайна.

Пример за значението на разположението на цветовете в рекламния дизайн

Ще Ви представим пример за влиянието на цветовете върху зрителя на рекламното изображение, което ще създадете. Тук ще подчертаем значението на разположението на цветовете в едно изображение.

Избрали сме изображение, на което ще добавяме цвят на различни места. Обърнете внимание къде е насочен погледа ни и как ни повлиява цвета.

Ето я първоначалната снимка без никакъв цвят

Цветовете в дизайна-влияние и разположение
Цветовете в дизайна-влияние и разположение

Тук, сме добавили червена точка в горния десен ъгъл, именно защото искаме да демонстрираме как окото ни е привлечено от червения цвят, който се появява на снимката. Той дори започва да дразни.

Разположение на цветовете

Тук, сме поставили червен цвят само върху обувките на групата хора. Той привлича погледа ни върху тях и им придава значение. Може да обърнем идеята към реклама за обувки, например. Но както е в случая, снимката е на група музиканти и червеният цвят би размил идеята ни. Ето защо разположението на цветовете в дизайна е толкова важно.

Разположение на цвета в дизайна

Тук идеята за подчертаване на отделен артикул в червено е идентична, като бихме могли да я използваме в реклама за шапки.

Разположението на цвета

За финал, сме използвали два цвята –  син и червен. Окото ни е тутакси привлечено от червения цвят, след което преминава към синия. Това ни показва как можем да използваме цветовете, за да йерархизираме информацията в едно изображение. Когато тя е в по-голямо количество се нуждаем от повече цветове, за да я направим достъпна за зрителя. Именно подбора на цвета е от голямо значение, а разположението му влияе на възприятието ни, за да ни помогне да наблегнем на едно или друго и да насочим вниманието на гледащия.

Разположение на цвета в рекламния дизайн

За влиянието и значението на цветовете в дизайна виж тук

Когато изработваме дизайн за своите клиенти, ние използваме и тези правила за цветовете в дизайна, за да успеем да задоволим в максимална степен техните изисквания и поставени критерии.