Тотеми за бензиностанции и хотели

Тотеми представляват  високи, вертикални, рекламни конструкции, които съдържат перманентна или ежедневна информация за рекламирания търговски обект. Така те могат да съдържат перманентна информация като отличително лого изображение на юридическото лице, адрес, телефон, насочваща стрелка и т.н. Временна информация може да бъдат актуални цени за деня, промоции и други. По предназначение, те най-често са информационни и насочващи.

Тотеми за реклама
Тотеми за реклама

 

Приложение на тотеми за реклама

Тотемите на различни марки се поставят най-често в близост до платното за движение, тротоари и пешеходни алеи където потока от хора е най-голяма и рекламната информация може да достигне до най-голям възможен брой потребители. Масово тотемите се използват от търговски обекти като бензиностанции, газ станции, хотели и други.

Тотемите за външна реклама могат да бъдат светещи и стандартни в зависимост от предпочитанията и нуждите на клиента. Двата вида рекламни конструкции най-често се състоят от метален скелет, покривни плоскости, облицовъчни и/или багрилни материали, крепежни елементи и други. Светещите са оборудвани със електрическа инсталация, която се монтира по стандарт за безопасност и продължителна експлоатация при различни климатични условия.

Височината и съдържанието на рекламните тотеми зависи от различни фактори, включително и от предпочитанията и изискванията на клиента.