Стикери за реклама от PVC или стикерна хартия за врати и прозорци

Стикери за реклама-работно време
Стикери за реклама-работно време
  • информират допълнително вашите клиенти за работното време, през което могат на направят покупки на стоки и услуги
  • да подчертаят текущи промоции през годината и по време на празници
  • да окажат посоката в която се намира определен артикул или
  • да информират за забрана на продажба на алкохол и цигари под 18 години и други.

 

Стикер снимането забранено
Стикер снимането забранено

Видове стикери за реклама

Стикерите според своето предназначение и дефиниция могат да бъдат информационни, указателни и забранителни.

Информационните са тези, които съдържат информация за обекта – стикер за работно време, стикер за реклама на определен продукт, стикер за намаление до определен процент и други.

Указателните стикери съдържат посока и оказват определено местоположение. Това са стикерите със стрелка наляво, надясно, напред, нагоре, надолу, вход, изход и т.н.

 

 

Забранителните стикери обикновено са ярки с ясна сигнализация, че определени стоки или услуги са забранени за определен кръг хора. Най-често това са стикери с надписи – „Забранено на лица под 18 години“.

Надписи за реклама от фолио
Надписи за реклама от фолио

Рекламните стикери могат да бъдат изработени както от  PVC фолио, така и от стикерна хартия. Разликата е тяхното приложение.

Стикерите за реклама от PVC фолио са много по издръжливи от стикерната хартия и са подходящи за външна употреба – залепят се от външната страна на прозорци и витрини и пропускат светлина отвън.

 

Стикерите от стикерна хартия са подходящи за интериора на вашия търговски обект.