Значение на цветовете в рекламата

Значение на цветовете в рекламата

Значение на цветовете в рекламатаЗначение на цветовете и как да ги използваме? Контрола на цветовете в рекламата я прави по-атрактивна и може да повлияе върху избора на публиката, до която тя е адресирана.

Какво е важно да запомним значение на цветовете?

Ето значението на някои от важните цветове в рекламата и какво е важно да запомним, за да можем да си случим с тях качествено.

Бял цвят

Черен

Синята гама

Червеното и неговия характер.

Жълто като цвят и въздействие.

Зеленото в рекламата.

Цветно фолио.