Значение на белия цвят в рекламата

Белия цвят в рекламата
Белия цвят в рекламата

Белият цвят се асоциира в много аспекти, както с негативното, така и с позитивното.

Този цвят е представител на спокойствието, почивката, радостта, мъдростта, но се свързва също така и с празнината, съмнението, страха и непознатото.

Бялото е цвета на зараждането на живот, но също така отразява и нашето настроение. Бялото, бидейки света на чистотата, често се свързва с децата и новородените.

Бялото ни създава впечатление за лекота, то блести и искри, усилва цветовете, колко които се намира.

Ето и някои аспекти в рекламни идеи, в които можете да използвате белия цвят:

Екстаз, Радост, Мъдрост, Успех

Всички физически и умствени постижения (нирвана, рай, безсмъртие, целта, вярата) може да бъде представено чрез бялото.

Размисъл

Бялото помага за пречистване на ума, помага за обмислянето.

Несигурност, Страхове

Цвят нерешителност, както и на липсата на идея, от където идва и ефекта на „бялото петно“, пред когото всеки художник, писател или друг често се изправя! Също така това е цветът на колебанието, съмнението, изолацията и самотата.

Невинност, Откровеност

Бялото е наивен и лековерен. Това е чист цвят.

Фобия, Раздяла

Страхът от открити пространства и празнота. Бялото също напомня болница, която предизвиква лоши спомени за някои хора. Той е цвят, който трябва да се избягва при вманиачените в чистота.

За останалите цветове виж тук